Adopce zvířátek

  • Do adopce od nás odcházejí zvířátka do těch nejlepších domovů, které vybereme
  • Do adopce dáváme zvířátka pouze na adopční smlouvu s podmínkou, že samičky nesmějí být dále rozmnožovány!

  • Adopční poplatek je buď dobrovolný (finanční, nebo darování věcí), nebo stanovený např. dle ceny za očkování

  • V případě morčátek preferujeme adopci dvou společně, nebo adopci k morčátku / morčátkám, které vlastníte (morčátko by nemělo být samo)

Čárka

14.05.2018

Čárka je cca 2 letá samička morčátka. Je klidnější povahy a není bázlivá. V novém domově by si určitě rychle zvykla. Bydlí současně s dalšími sedmi morčátky, je tedy zvyklá na společnost a ve skupince je bezproblémová.